art

El joc creatiu és com un volcà que viu a l'interior de l'infant.

Sempre està allà, present i latent, esperant la seva oportunitat per explotar i fluir.

Experimentant i manipulant amb diferents materials proposats per les educadores, els infants duen a terme processos creatius, descobertes i vivències. El nostre objectiu principal és que descobreixen les relacions amb l'entorn començant a discriminar les formes, colors, textures,...  El que pretenem amb aquestes propostes és que tinguin la possibilitat de desenvolupar i augmentar el seu nivell de concentració, imaginació i expressió artística en un ambient tranquil i relaxat. 

 

Mitjançant les diferents propostes es creen jocs d'exploració i descoberta amb diferents materials. L'experimentació és una activitat en la qual els infants exploren lliurement a partir de la manipulació dels materials. A partir d'aquí els nens i nenes poden observar les relacions que s'estableixen amb els diferents objectes que tenen a l'abast. Davant d'aquests materials, creen les seves pròpies hipòtesis i s'inicien en la lògica-matemàtica fent combinacions, classificacions, comparacions, etc. D'aquesta manera són ells mateixos els protagonistes de les seves descobertes i aprenentatges. 

 

Aprofitem també per treballar les emocions mitjançant l'art. Els infants s'expressen amb un llenguatge diferent al de l'adult i necessiten altres formes per manifestar com es senten, és per això que utilitzem l'art i els mitjans visuals com a principal via de comunicació, molt útil i vàlida per treballar amb els infants. 

 

També tenen a l'abast la taula de llum. És un objecte molt útil per experimentar amb la llum, interactuar amb objectes opacs, translúcids i transparents, jugar, fer ombres, pintar amb pintures, treballar amb sorra, sal, fruites, colorants, etc. L'ambient de llum ofereix l'oportunitat de jugar a través de la llum i el color, convertint l'activitat científica en un centre d'expressió artística. 

 

Els materials varien a cada proposta: pintura, fang, farina, material natural, ampolles sensorials, material de rebuig, aigua, etc.