Funcionament del centre


Grups classe:

Els nens i nenes del nostre centre estan agrupats per any de naixement:

  • Una o dues aules de nadons: a partir dels 4 mesos d'edat.
  • Dues aules de nens/es de 1 a 2 anys.
  • Dues aules de nens/es de 2 a 3 anys.


Personal docent de l'escola:

Som mestres que comptem amb l'ajuda d'unes educadores de suport.

També tenim l'assessorament gratuït d'un centre psico-pedagògic que atén les demandes de les educadores i dels pares i així completem la tasca educativa.

 

La migdiada:

De 1 a 3 de la tarda, és una estona dedicada al descans de tots els infants. És necessària per relaxar-se i recobrar les forces adients per poder continuar les activitats de la tarda.

Amb els nadons respectem el ritme de son.

 

Alimentació:

L'alimentació és un aspecte molt important en aquests primers anys de vida. Els infants entren per primera vegada en contacte amb diferents aliments, gustos, textures,... Procurem que l'hora de menjar esdevingui una estona agradable.

Els menús són casolans, elaborats a la mateixa llar, sota la supervisió d'una dietista i diferents en funció de l'edat dels infants.
Fem dieta laxant i astringent si el nen/a ho necessita o adaptada a qualsevol intolerància. 

 

Malalties:

Hem de tenir present que un infant malalt necessita unes atencions especials i seguir el tractament que el pediatre cregui oportú.

En cas de febre, si aquesta arriba a 38º, és norma de l'escola avisar als pares per tal d'assabentar-los de l'estat del seu fill/a i tenir el seu consentiment per donar-li algun antitèrmic o venir-lo a buscar si és necessari.

No acceptarem un infant a l'escola si té algun tipus de malaltia contagiosa fins que aquesta estigui curada.