la nostra escola


La llar d'infants l'Avet és una escola d'educació infantil molt familiar, que acull els infants des de l'acabament de la maternitat de la mare fins als tres anys. La nostra escola pretén ajudar els pares en la complexa acció educadora durant els primers anys de vida de l'infant per aconseguir una bona formació i el desenvolupament harmònic de la seva personalitat; que amb amor, respecte i llibertat, potenciaran totes les seves capacitats afectives, cognitives, de relació, motrius i de llenguatge, per esdevenir un infant segur, confiat i feliç.