EDUCACIÓ MUSICAL

El màgic poder de la música i la seva educació pel desenvolupament integral de l’infant

És a les primeres edats que es donen aquelles experiències que determinaran les nostres vides, on tenen lloc els fonaments de l'aprenentatge i les estratègies per respondre'n. Amb la música estimulem l'expressió corporal dels infants tot potenciant la seva coordinació i el control rítmic del seu cos. 

 

Des de l’escola iniciem a l’infant en el món dels sons, ritmes, cançons, melodies... 

La música és un element fonamental durant els primers anys de vida, els dona seguretat i confiança perquè es senten compresos quan comparteixen cançons. Els dona aprenentatge, ja que a través de les cançons, els infants milloren la parla i entenen el significat de les paraules.