els espais

L'espai com a mirall de vida a l'escola.