els materials


Tenim molt present el tipus de joc que necessita l'infant en aquestes edats i alhora tenim cura i triem els diferents materials que volem oferir als infants depenent dels seus interessos, del seu nivell maduratiu i del seu estat emocional. Els contes, les imatges, els sons, les llums, el joc heurístic, la panera dels tresors, els materials naturals i de rebuig, el fang, la pintura, les robes, les nines, cuinetes, etc., són materials molt útils per tal d'oferir diferents opcions en el procés d'aprenentatge: apilar, classificar, comparar, crear, manipular...