els materials

Els materials de l'escola infantil són un element imprescindible en l'espai educatiu, d'acord amb el nostre concepte d'educació infantil basada en l'activitat dels infants, als quals considerem competents per construir aprenentatges. 

Tenim molt present el tipus de joc que necessita l'infant en aquestes edats i alhora tenim cura i triem els diferents materials que volem oferir als infants depenent dels seus interessos, del seu nivell maduratiu i del seu estat emocional. Els contes, les imatges, els sons, les llums, el joc heurístic, la panera dels tresors, els materials naturals i de rebuig, el fang, la pintura, les robes, les nines, cuinetes, etc., són materials molt útils per tal d'oferir diferents opcions en el procés d'aprenentatge: apilar, classificar, comparar, crear, manipular...