l'adaptació


L'entrada a la llar d'infants acostuma a ser per l'infant la primera separació del nucli familiar.
Aquest s'ha d'adaptar a un nou espai i a noves persones, tot passant per una separació física, afectiva i temporal de la seva família.

Hem de ser conscients que l'adaptació és un procés que es desenvolupa de maneres deferents per a cada infant i per a cada família. Essent el període d’adaptació un dels moments més delicats,  el més convenient es fer una entrada progressiva a la llar.

N’hi ha que s’adapten més fàcilment que d’altres, en situacions noves com és el fet d’arribar a l’escola, un lloc desconegut, on troba companys nous i educadores que no sap què fan ni qui són.

Els primers dies poden ser d’una estoneta més o menys curta, que anirà augmentant fins a completar la jornada escollida.

 

El fet de no estar adaptat es manifesta de diferents maneres: plorant quan els pares el deixen, adoptant una actitud observadora, rebutjant el menjar... però poc a poc ho va superant quan es troba motivat per les coses de l’escola.

Des de la llar volem que  es sentin estimats i segurs entre nosaltres.