LES RUTINES I ELS HÀBITS

Un dels aspectes essencials pel desenvolupament dels infants són les rutines i els hàbits. Per nosaltres, són moments de gran importància. Per això, des dels inicis treballem aquests dos aspectes de forma conscient i regular. Formen part de la nostra vida quotidiana perquè fomenten l'autonomia, generen seguretat i confiança, donen ordre, afavoreixen l'adquisició de la noció i estructuració del temps i ens permeten anticipar al que vindrà. 

 

Aquests moments quotidians proporcionen als infants estones de: 

Aprenentatge

Establiment de relacions personals estables

Estructuració del pensament

Seguretat, anticipant amb comunicació verbal el que succeirà

Adquisició d'habilitats socials