la línia pedagògica


La vida quotidiana és una gran font d'aprenentatge perquè les situacions que es donen en el dia a dia,
es converteixen en oportunitats pel desenvolupament de les capacitats dels infants.

Tot el que els infants viuen a la llar forma part de la quotidianitat. Des de l'arribada a l'escola, moments de joc, els àpats, el descans, el canvi de bolquer... La vida quotidiana és l'eix central de l'ambient educatiu, ocupa gran part del temps a l'escola i són moments d'aprenentatge de gran importància. 

·                          L'  A D A P T A C I Ó                       · 


L'entrada a la llar d'infants acostuma a ser per l'infant la primera separació del nucli familiar.
Aquest s'ha d'adaptar a un nou espai i a noves persones, tot passant per una separació física, afectiva i temporal de la seva família.

Hem de ser conscients que l'adaptació és un procés que es desenvolupa de maneres deferents per a cada infant i per a cada família. Essent el període d’adaptació un dels moments més delicats,  el més convenient es fer una entrada progressiva a la llar.

N’hi ha que s’adapten més fàcilment que d’altres, en situacions noves com és el fet d’arribar a l’escola, un lloc desconegut, on troba companys nous i educadores que no sap què fan ni qui són.

Els primers dies poden ser d’una estoneta més o menys curta, que anirà augmentant fins a completar la jornada escollida.

 

El fet de no estar adaptat es manifesta de diferents maneres: plorant quan els pares el deixen, adoptant una actitud observadora, rebutjant el menjar... però poc a poc ho va superant quan es troba motivat per les coses de l’escola.

Des de la llar volem que  es sentin estimats i segurs entre nosaltres.

EL NOSTRE DIA A DIA...

"En el dia a dia res no és banal, res no és rutina, sinó que tot depèn del valor que s'atribueix a cada moment de la relació amb l'infant. "

Montserrat Fabrés

Les rutines i els hàbits

El dia a dia a la llar gira entorn a l'adquisició d'hàbits i rutines, que faciliten el desenvolupament, l'autonomia i el benestar dels infants, i organitzen el temps a l'escola.

 

 

Moments de joc

El joc és un element clau en el desenvolupament integral dels infants ja que jugant, el nen descobreix, explora i experimenta sensacions, moviments i relacions, a través de les quals arriben a conèixer-se a si mateixos i a formar conceptes sobre el món que els envolta.

Els materials

Sabem que les característiques dels materials influeixen en l'aprenentatge, en les conductes, les relacions, les sensacions i sentiments que se'n desperten, és per això que hi donem molta importància.

 

 


Art

L'atelier és un espai on els infants acudeixen en petit grup, on juguen de manera lliure a partir de les propostes preparades per l’adult. Aquestes varien en funció de les seves necessitats.

 

Els àpats

En aquestes estones s'atén l'alimentació adequada de l'infant com a necessitat biològica, però es contempla, així mateix, com a espai educatiu de socialització i d'adquisició d'hàbits. 

 

El descans

A l'escola la migdiada arriba després de dinar. Fem les rutines d'higiene i tranquil·lament anem cap al dormitori. El descans dels infants és necessari per relaxar-se i recobrar les forces adients per poder continuar la resta de dia. 


Els espais

Quan organitzem els espais, però també el temps, hem de tractar de contextos que serveixin per afavorir, provocar i organitzar relacions entre els infants i l'entorn, i també que permetin plantejar-se qüestions, establir hipòtesis, crear vincles, connectar coses que ja sabem... 

El pati

Com més espais diferents creem al pati, més diversificarem i enriquirem les possibilitats del joc lliure, creatiu i cooperatiu. 

 

 

 

Educació musical

La música hi és molt present en el nostre dia a dia. S'inicia l'infant en el món dels sons, ritmes, cançons, melodies, danses... Amb la música estimulem l'expressió corporal dels infants tot potenciant la seva coordinació i el control rítmic del seu cos.

 


Propostes d'aula

Cada dia fem una proposta d'aula que varia en funció de la programació. A partir d'aquestes propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se… i interaccionar amb els altres.

Les festes

 A la llar celebrem les festes tradicionals. Potenciem la participació de les famílies en aquestes celebracions per poder-ne gaudir junts.  Aquest fet permet a l’infant conèixer la societat en la que viu i també cobreix la necessitat de sentir-se part de l'entorn en el que es troba.

Sortides pel nostre entorn

Sortir a passejar és un luxe, un plaer pels infants. És un moment on el temps s'atura per gaudir de les noves descobertes que apareixen a l'atzar. A cada passeig hi ha mil aprenentatges i tots i cadascun d'ells és diferent.

 


El llenguatge

El llenguatge de primer gestual i després verbal, representa l'adaptació social més important ja que és la base de qualsevol aprenentatge.

Aquesta àrea es treballa sempre, en totes les activitats que es fan: contes, titelles, làmines, jocs, conversa del matí...

L'anglès

A P2 s'inicia la llengua anglesa d'una manera divertida i participativa a través d'un titella, la Betty.  Pretenem que tots els conceptes s'aprenguin de manera espontània a partir del joc i les cançons.

 

La psicomotricitat

Es desenvolupa la coordinació psicomotriu, la maduració de l'esquema corporal, amb un domini espai-temps i sobretot el plaer del moviment lúdic.